Proběhlo finále
Zlatého oříšku
Ústeckého kraje
za rok 2018

Více o finále soutěže zde

Co právě dělají?