Zlatá síň slávy

Boni pueri

Chlapecký pěvecký sbor získal Zlatý oříšek v roce 2008

Chlapci jsou držiteli mnoha ocenění, pravidelně se zúčastňují zajímavých koncertních vystoupení v Čechách i zahraničí. Odpovědi na otázky Zlatého oříšku nám zaslala Mgr. Hana Musílková, zástupkyně ředitele Českého chlapeckého sboru Boni pueri.

Jak pomohl úspěch v soutěži Zlatý oříšek v dalším rozvoji sboru?

Vítězství ve Zlatém oříšku si všichni zpěváci Českého chlapeckého sboru Boni pueri velmi považují. Určitě nám pomohla i medializace v České televizi, pro kterou často točíme hudební pořady. Toto byla ale soutěž dětských talentů a není bez zajímavosti, že se po odvysílání pořadu začali hlásit do našeho tělesa noví malí zpěváci. Cenu jsme vystavili na našich webových stránkách a jsme na ni pyšní. Za získaný finanční příspěvek jsme pořídili část koncertního oblečení.

Jakého úspěchu si nejvíce ceníte od vítězství ve Zlatém oříšku?

Cenu Zlatý oříšek jsme získali za rok 2008. Od té doby jsme získali Cenu Unie českých pěveckých sborů za reprezentaci sborové kultury v zahraničí. Za úspěchy považujeme také nádherné projekty, které, k naší velké radosti, přicházejí za námi samy. Od Zlatého oříšku jsme vycestovali na koncertní turné do USA, Japonska, Jižní Koreje, Číny, Ruska, Litvy, Španělska, Ukrajiny, Anglie, Německa a Itálie. Celkem jsme za tu dobu strávili v zahraničí celý jeden rok! Spolupracovali jsme také na fantastických projektech s nejlepšími českými i světovými dirigenty (Johnem Axelrodem, Christophem Eschenbachem, Petrem Vronským, Liborem Peškem, Peterem Feranecem, Markem Štrynclem), s významnými tělesy (Českou filharmonií, NDR Sinfonieorchester, Musica Florea, Musica Bohemica, Komorní filharmoníí Pardubice, Filhramonií Hradec Králové) i s vynikajícími umělci (sólisté opery Národního divadla, Státní opery, světovými jedničkami Thomasem Hampsonem, Simonou Houda Šaturovou). Ceníme si i toho, že jsme zpívali na historicky největším koncertě Pražského jara, kde jsme provedli dílo G. Mahlera – Symfonii tisíců či nedávného unikátního projektu festivalu Smetanova Litomyšl pro barokní divadlo, kde jsme zpívali role elfů v krásné opeře Henryho Purcella The Fairy Queen. Vydali jsme 3 nová CD, jedno z nich je již dnes devítiplatinové. Doprovodili jsme také v roce 2010 procesím a zpěvem nového pražského arcibiskupa Mons. ThLic. Dominika Duku při slavnostní intronizaci.

Pomohla soutěž účinkujícím i v jiné činnosti, studiu apod.?

Určitě, vždyť každé ocenění dobré práce je velkou motivací pro další projekty.

Chtějí se členové sboru této činnosti věnovat profesionálně?

Naše těleso má celkem 200 zpěváků od nejmenších čtyřletých Pueráčků až po koncertní složky sboru. Někteří z nás se v dospělosti skutečně věnují hudbě profesionálně, většina zpěváků se však uplatní v jiných profesích a sborové zpívání jim zůstává krásným koníčkem. Mezi našimi absolventy máme i vynikající dirigenty a sólisty divadelních scén, ale i právníky, učitele, manažery apod. V každém případě všechny kluky dlouholetá činnost ve sboru obohatila, naučila je kázni, tvrdé práci, trpělivosti, houževnatosti i umění prožívat krásnou hudbu.

Sledujete Zlatý oříšek i dnes, zaujal členy sboru někdo ze soutěžících?

Náš čas je hodně omezený, ale Zlatý oříšek sledujeme. Radujeme se především z úspěchů chlapců a děvčat, se kterými jsme se v roce 2008 potkali. Osobní kontakt je tím nejlepším. Jednoznačně u našich chlapců vede slečna Marie Černá, dnes již úspěšná redaktorka. Určitě o ní v novinářských kruzích ještě uslyšíme.

Co doporučujete úspěšným dětem a kolektivům, které se do Zlatého oříšku hlásí?

Doporučili bychom jim, aby šly vždy pevně a neochvějně za svými cíli a sny ve slušnosti a pokoře.

Zlatý oříšek Vám přinášejí