Poslední příležitost se přihlásit do soutěže
Zlatý oříšek 2020!

 

Letos s maximálním důrazem na bezpečnost!

Zlatý oříšek otevírá 22. ročník – šance i pro hrdiny v boji s koronavirem!

Nadační fond Zlatý oříšek otevírá další ročník celonárodní soutěže pro nadané, úspěšné a šikovné děti České republiky napříč všemi obory. Tyto děti tak opět mají příležitost zúčastnit se slavnostního celostátního novoročního finále v České televizi, a odnést si jednu ze sedmi prestižních cen společně s finanční odměnou na podporu jejich další činnosti.

Ačkoliv nám letošní rok zkomplikoval koronavirus, který kromě jiného ovlivnil veškeré aktivity našich dětí včetně všech soutěží a závodů, mnohé svůj čas a energii věnovaly pomoci v celonárodním boji proti této virové hrozbě. A právě tyto děti by mohly být letos v soutěži Zlatý oříšek vyzdviženy a oceněny. 

Zlatý oříšek je také jedna z mála akcí pro děti, která se v letošním roce vůbec uskuteční. Důvod je prostý: Zlatý oříšek 2020 proběhne s maximáilním důrazem na bezpečnost ve velké míře distančně, a to včetně jeho tradičního televizního finále.

A kdo se může do soutěžního klání zapojit a získat zajímavou finanční odměnu na podporu své další činnosti? Všichni jednotlivci i kolektivy ve věku 6 – 14 let, kteří letos vytvořili nebo učinili v různých oborech něco mimořádného. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti, zajímavý čin - třeba v boji proti koronaviru, nebo jakýkoli úspěch či cokoliv jiného. 

Tak neváhejte! Využijte příležitost získat prestižní ocenění Zlatý oříšek a finanční podporu pro další činnost.

Šance přihlásit se do letošního ročníku soutěže Zlatý oříšek právě nastala!!!

Uzávěrka přihlášek do 22. ročníku soutěže Zlatý oříšek je již 15. října!  Přihlášku naleznete zde.

Doplňujeme, že přihlášku mohou vyplnit rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kolektiv, soubor, tým dětí může přihlásit jejich trenér, vedoucí nebo učitel.

Těšíme se na vás!

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!