Přihláška
Pravidla soutěže

KDO BUDE VYPLŇOVAT PŘIHLÁŠKU?

Neoddělitelnou součástí přihlášky do soutěže Zlatý oříšek je i udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů osoby, která se účastní soutěže Zlatý oříšek. Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte mladšího 16 let je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 oprávněn udělit pouze zákonný zástupce dítěte.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!