Přihláška
Pravidla soutěže

Údaje o zákonném zástupci

Musíte být starší 16 let.

Údaje o soutěžícím

Obor

VYBERTE Z NABÍDKY OBOR, KTERÉMU SE SOUTĚŽÍCÍ PŘEDEVŠÍM VĚNUJE *
Pokud si z nabídky oborů nevyberete, zvolte “JINÝ OBOR”

Dosažené úspěchy

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY ZA POSLEDNÍ 2 ROKY? *
Vypište 6 úspěchů v pořadí od toho nejcennějšího.

Pochlubte se

PŘILOŽTE SOUBORY S DIPLOMY, FOTOGRAFIEMI, VIDEI, UKÁZKAMI TVORBY NEBO VÝSLEDKOVÝMI LISTINAMI
(Maximální velikost jednoho souboru je 30MB. Větší videa vkládejte v další části přihlášky formou odkazů.)

Velikost souboru nesmí přesáhnout 30MB.
Velikost souboru nesmí přesáhnout 30MB.
Velikost souboru nesmí přesáhnout 30MB.
Velikost souboru nesmí přesáhnout 30MB.
Velikost souboru nesmí přesáhnout 30MB.
Velikost souboru nesmí přesáhnout 30MB.

VLOŽTE ODKAZY NA ČLÁNKY, FOTOGRAFIE, VIDEA S UKÁZKAMI TVORBY.

JE POTŘEBA NĚCO ZAJÍMAVÉHO DOPLNIT?

* povinné údaje

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Partner