Magdaléna Paťhová

Psaní povídek a románů

Zlatý oříšek jsem získala v roce 2022

Moje úspěchy:

Křest knihy Záhady Trhového Štěpánova
Povídka Kouzelný kámen pravidelně vycházející ve Zpravodaji Štěpánovska
Kniha Svědek všeho dění
Kniha Varhany
Kniha Záhady Trhového Štěpánova
Kniha Básně panny Kláry

2023 - V srpnu jsem dokončila knihu Prokletá dcera purkmistrova

2023 - Nakladatelství Kosmas přijalo do distribuce mou knihu Mistr meče popravního, která vyjde 10.11.2023

2023 - V květnu jsem dokončila knihu Mistr meče popravního

2023 - Byla jsem přijata na Střední školu knižní kultury v Kobylisích, kde budu rozvíjet své nadání a připravovat se na mé vysněné povolání

2023 - 11.6.2023 má křest můj regionální román Měšťané štěpánovští za účasti Zlatého oříšku

2023 - 5.6.2023 vyšla v nakladatelství Kosmas moje kniha Svědek všeho dění

2023 - V dubnu jsem získala první místo v okresním kole olympiády z českého jazyka

2023 - V březnu přijalo nakladatelství Kosmas do distribuce mou knihu Svědek všeho dění

2023 - V březnu jsem dokončila historický román Měšťané štěpánovští

2023 - Dne 11. 1. mi starosta města Trhový Štěpánov poděkoval na úřadě za reprezentaci města. Při té příležitosti mi předal dárek vhodný k mé literární činnosti.

Byla jsem nominována za:

pozoruhodné úspěchy v obasti literatury - psaní povídek a románů a bádání v historických pramenech

Co právě dělám?

29.10.2023
Píši další knihu inspirovanou pražskými pověstmi

05.06.2023
V současné době pracuji na plánech pro mé budoucí knihy a zanedlouho začne vznikat další kniha

21.01.2023
V současné době pracuji na další knize o mém městě, jejímž cílem je přiblížit jeho obyvatelům život v Trhovém Štěpánově v 1. polovině 18. století

Zlatý oříšek Vám přinášejí