Alex Faivre

astronomie, matematika, zeměpis, anglický jazyk, hra na klavír


Krajskou nominaci jsem získal v roce 2022

Moje úspěchy:

Astronomická olympiáda- 1. místo ústřední kolo
Astronomická olympiáda- 1. místo krajské kolo
Matematická olympiáda- 1. místo okresní kolo
Olympiáda v anglickém jazyce- 2. místo okresní kolo
Pythagoriáda- 2. místo okresní kolo
Zeměpisná olympiáda- 3. místo okresní kolo

Zlatý oříšek Vám přinášejí