Štěpán Juřík


Krajskou nominaci jsem získal v roce 2022

Moje úspěchy:

Vědecká konference na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně - model funkční ponorky, čestné uznání (nejmladší účastník)
Funkční model jaderné elektrárny

Zlatý oříšek Vám přinášejí