Girls with Rope

rope skipping - skákání se švihadly


Krajská nominace nám byla udělena v roce 2019

Naše úspěchy:

Finále Mia Dance Festival Praha 2019 - 1. místo
Finále Mia Dance Festival Praha 2018 - 1. místo
Finále Mia Dance Festival Praha 2017 - 1. místo
a jiné soutěže a přehlídky

Partner