Kryštof Vaněk

fotografie, literatura, hudba, sport


Krajský Zlatý oříšek jsem získal v roce 2019

Moje úspěchy:

1. místo republikové finále fotografie "Clona" 2019
Sig literární tvorba (Mensa) - cena poroty v kategorii Próza 2018 - Povídka vyšla ve sborníku "Po bouři"
2 x 1. místo celoroční fotografické soutěže pod záštitou MŠMT "Příroda objektivem" na téma "Z očí do očí" a "Němí svědkové dávné minulosti" - 2018
1. místo krajské kolo literární soutěže "Kde končí svět" kategorie próza, Uherské Hradiště 2019 - povídka vyšla ve sborníku.
2. místo 18. Ročníku národní soutěže Hradecké Guitarreando 2019
1. místo extrémní překážkové závody Wilsonka race - Hartvíkovice 2018

Partner