Blíží se uzávěrka přihlášek!
Zlatý oříšek
Zlínského kraje 2023
Šance pro všechny šikovné děti našeho regionu!

Zlatý oříšek Zlínského kraje 2023

Město Holešov ve spolupráci se Střediskem volného času TYMY a Zlínským krajem i v tomto roce připravilo příležitost dětem od 6 do 14 let, které o něco usilují a zaslouží si naši pozornost, ocenění a podporu.

Všechny nadané, šikovné a úspěšné děti Zlínského kraje bez rozdílu oboru tak mají do 6. října 2023 možnost přihlásit se do soutěže Zlatý oříšek Zlínského kraje a zabojovat o prestižní cenu Zlatý oříšek i finanční odměnu!

Děti přihlášené do Zlatého oříšku Zlínského kraje mají šanci zúčastnit se také celonárodního kola soutěže Zlatý oříšek, zažít finále v České televizi a získat možnost následné finanční, materiální i nemateriální podpory jejich dalšího rozvoje ze strany Nadačního fondu Zlatý oříšek, jehož cílem je všestranně podporovat nadané děti v jejich snažení, motivovat je k dalšímu rozvoji a novým, smělejším výzvám!

Slavnostní finále Zlatého oříšku Zlínského kraje, při kterém se představí celkem 12 nominovaných dětí a budou vyhlášeni a oceněni 3 vítězové, proběhne 14. října na zámku Holešov. Těšíme se na Vás!

Přihlášku naleznete zde.

Zlatý oříšek Vám přinášejí