Přihláška
Pravidla soutěže

Údaje o zákonném zástupci

Musíte být starší 16 let.

Údaje o soutěžícím

Obor

VYBERTE Z NABÍDKY OBOR, KTERÉMU SE SOUTĚŽÍCÍ PŘEDEVŠÍM VĚNUJE *
Pokud si z nabídky oborů nevyberete, zvolte “JINÝ OBOR”

Dosažené úspěchy

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY ZA POSLEDNÍ 2 ROKY? *
Vypište 6 úspěchů v pořadí od toho nejcennějšího.

Pochlubte se

PŘILOŽTE SOUBORY S DIPLOMY, FOTOGRAFIEMI, VIDEI, UKÁZKAMI TVORBY NEBO VÝSLEDKOVÝMI LISTINAMI
(JPEG, DOC, PDF DO 30MB)

VLOŽTE ODKAZY NA ČLÁNKY, FOTOGRAFIE, VIDEA S UKÁZKAMI TVORBY.

JE POTŘEBA NĚCO ZAJÍMAVÉHO DOPLNIT?

* povinné údaje