Tomáš Hercík

středověk, novověk, panovníci


Krajskou nominaci jsem získal v roce 2012

Byl jsem nominován za:

nevšední zájem o historii, hlavně o období středověku, novověku a osobnosti panovníků

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Partner