Martin Jirák

sólový zpěv


Krajskou nominaci jsem získal v roce 2019

Moje úspěchy:

SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ, celostátní kolo-2019: 1. cena komorní zpěv a Zvláštní cena poroty za interpretaci písně Petra Ebena
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, celostátní kolo-2019: Čestné uznání;2018: 3. cena;2017:2. cena; 2016: 3. cena
ALLEGRO, celostátní kolo s mezinárodní účastí-2019: 1. cena sólo, 1.cena komorní zpěv;2018: 2.cena sólo, 1. a 2. cena komorní zpěv;2017: 1.cena sólo, 2.cena komorní zpěv
BRDSKÝ KOS, celostátní kolo-2019: 3. cena komorní zpěv;2018: 1.cena sólo, 1.cena komorní zpěv; 2017:1. cena sólo, 2.cena komorní zpěv
TALENT AWARDS, mezinárodní soutěž-2019: 2. cena sólo
JARNÍ PETRKLÍČ, celostátní kolo-2019: 1. cena komorní zpěv, 2.cena sólo; 2018: 2. cena sólo, 3. cena komorní zpěv;2017:2. cena sólo

Byl jsem nominován za:

Desetiletý Martin Jirák je žákem 1. ZŠ Hořovice, Komenského. Na Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice studuje od 1. září 2014 sólový zpěv, komorní zpěv a klavír ve třídě Květuše Ernestové. Svou první pěveckou soutěž – celostátní kolo umělecké

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Partner