Barbora Procházková

sólový zpěv


Krajskou nominaci jsem získala v roce 2013

Moje úspěchy:

1.místo - duet v pěv.soutěži Hudbou k přátelství
1.místo s postupem v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v komorním zpěvu
1.místo s postupem v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu
1.místo v krajském kole Národní soutěže v komorním zpěvu 1.místo v krajském kole Národní soutěže v sólovém zpěvu
1.místo - sólo v pěv.soutěži Karlovarský skřivánek s postupem do celostátního kola, čestné uznání v pěv.soutěži - celostátního kola ZŠ a ZUŠ Karlovarský skřivánek, zlaté pásmo v pěv.soutěži Mládí a Bohuslav Martinů
3.místo v pěv.soutěži Písňová soutěž B. Martinů

Byla jsem nominována za:

1.místo - duet v pěv.soutěži Hudbou k přátelství
1.místo s postupem v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v komorním zpěvu
1.místo s postupem v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu
1.místo v krajském kole Národní soutěže v komorním zpěvu 1.místo v krajském kole Národní soutěže v sólovém zpěvu
1.místo - sólo v pěv.soutěži Karlovarský skřivánek s postupem do celostátního kola, čestné uznání v pěv.soutěži - celostátního kola ZŠ a ZUŠ Karlovarský skřivánek, zlaté pásmo v pěv.soutěži Mládí a Bohuslav Martinů
3.místo v pěv.soutěži Písňová soutěž B. Martinů

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Hlavní partner

Partner

Partneři soutěže