Daniel Matejča

hra na housle, klavír, bíci

Zlatý oříšek jsem získal v roce 2017

Moje úspěchy:

2016 -20. ročník houslové soutěže Josefa Muziky (1. místo), zvláštní ocenění za
nejlépe provedenou povinnou skladbu.
2016 - Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2015 / 2016, komorní hra s převahou smyčcových nástrojů – 1. místo v ústředním kole, zvláštní ocenění za vynikající výkon ve hře na housle.
2016 -59. ročník Kocianovy houslové soutěže (1. místo), cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro nejlepšího českého soutěžícího: vystoupení na koncertě s Pavlem Šporclem v sezoně 2016-17.
2017 - Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír –1. místo v krajském kole (s postupem do ústředního kola).
2017 - 5. ročník houslové soutěže PhDr J. Micky (2. místo)
2017 -21. ročník houslové soutěže Josefa Muziky (1. místo)
2017 - Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na housle -1. místo v ústředním kole, absolutní vítěz soutěže.

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Hlavní partner

Partner

Partneři soutěže