LUKÁŠ REJL

recitace, moderování, hra na saxofon, sport, skauting, motorismus


Krajskou nominaci jsem získal v roce 2015

Moje úspěchy:

1 místo na celostátní soutěži mladý moderátor v České Lípě 2015,účast v porotě Junior filmu,2014-1 místo v recitační soutěži při ZŠ,čestné uznání z okresního a krajského kola,pamětní list za vzornou reprezantaci školy,3 místo v talentové soutěži DDM,čestná uznání z okr.kola v recitaci 2013,osvědčení a certifikáty při zvyšování odborné úrovně v recitace ,herectví rozhl.a televizní vysílání,spolumoderování pořadů pořádaných organizacemi města,
ve sportu - šestým rokem je golmanem floorbalového týmu sokola D.K.n.L. ,v sezoně 2012-2013 jako elévové získali titul přeborníka Pard.a Král.Hr.kraje v roce 2014-2015 jako družstvo mladších žáků získali titul přeborníka Královéhradeckého kraje,v krajských výběrech P.a Kr.Hr.kraje byl ve své kategorii hodnocen jako jeden z nejlepších gólmanů,
v motorismu - v roce 2008 se stal nejmladším registrovaným členem AČR v ČR a toto bylo i zapsáno do kroniky města Dvora Kr.n.L.,jako člen AČR je nápomocen při všech akcích,které autoklub pořádá, pomáhá svému otci s
údržbou a restaurováním hist.vozidel a je nepostradatelným navigátorem při sportovních podnicích,kterých se účastní,je nápomocen i při archivaci hist.dokumentů v oblasti motorismu,
-ve skautingu je úspěšný v různých oblastech,hlavně uzlování na čas v roce 2013 -1.místo a v roce 2014 3.místo ve stř.závodech v uzlování,zároveň i druhé místo v celoročním bodování za vzornou reprezentaci smečky při účasti na okresní soutěži skautů,
-jako tremp je mmladším šerifem OT eSTéKa a zároveň osobou starající se na osadě o zábavu a sport ,
n-na PC zkouší komponovat vlastní skladby a snaží se o vlastní příspěvky zatím na Youtube,-jako turista a cyklista se účastní podniků pořádaných KČT Dv.Kr.n.L. ať již pěšky nebo na kole,

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Partner

Mediální partneři

Partneři soutěže

Pod záštitou

Děkujeme