Jsme tým

Charitativní činnost, tanec, recitace, literární činnost, výtvarná činnost, lidové tradice


Krajský Zlatý oříšek jsme získali v roce 2015

Naše úspěchy:

2015
Taneční soutěže
• Republikové finále pohybových skladeb Česko se hýbe – 8. a 12. místo - Bětka i Eliška
• Taneční soutěž Dvorská jednička – duo Bětka a Eliška – 1. místo
• Taneční soutěž Dvorská jednička – kolektiv – 1. místo
Recitace
• Celostátní finále recitační soutěže - Dětská scéna – Bětka
• Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna – Eliška
Literární činnost
• Komenský a my – celorepubliková literárně/historická soutěž - Brandýs nad Orlicí – Eliška (viz práce Štěstí a jeho podoby) - Eliška
Charita
• Projekt Čtení pomáhá
• „Den pro Daníka“ – pomoc při přípravě charitativní akce
• Dobrovolné asistentky – Domov důchodců (předčítání důchodcům, zpěv, společenské akce, besedy, vystoupení)
• Pomoc se začleněním do kolektivu nemocnému spolužákovi – Bětka
• Misijní neděle – Bětka
• Májová mše, májové slavnosti – udržování lidových tradic
Výtvarné soutěže
• Výtvarná soutěž Trpaslíci v Jedničce - Bětka 3. místo
ROK 2014
Charita
• Český výbor Unicef – Miss panenka – šití panenky pro charitativní činnost
• Sbírka pro Dětské centrum ve Dvoře Králové – předávání dárečků dětem – účast, pomoc
• Vystoupení dětí z dramatického kroužku v Domově důchodců, dílny pro obyvatele Domova důchodců – adventní věnce – účast, pomoc
• Vánoční výstava u příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu v obci – sbírka pro Dětské centrum ve Dvoře Králové – účast, pomoc
• Tříkrálová sbírka
• Misijní neděle – Bětka
• Májová mše, májové slavnosti – udržování lidových tradic
Taneční soutěže
• Republikové finále pohybových skladeb Česko se hýbe – 5. místo - Bětka i Eliška
• Taneční soutěž Dvorská jednička – duo Bětka a Eliška – 1. místo
• Taneční soutěž Dvorská jednička – kolektiv – 2. místo
Recitace
• Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna – Bětka i Eliška
Literární činnost
• Komenský a my – celorepubliková literárně/historická soutěž - Brandýs nad Orlicí – Co nám dává sport - Eliška – 17. místo (její práce byla zařazena mezi 20 nejlepších v republice)
Zdravotní soutěže
• Zdravotní soutěž – okres Trutnov - 6. a 12. místo
• Školení mladých zdravotníků v poskytování první pomoci
Informatika
• Bobřík informatiky – Eliška se stala úspěšnou řešitelkou národního kola
Sportovní soutěže
• Podzimní kros - soutěž DDM Jednička – Bětka 1. místo
Výtvarné soutěže
• Graffiti - DDM Jednička – Eliška 1. místo
• Dotek andělů - DDM Jednička – Eliška 2. místo
Pěvecké soutěže
• Novopacký slavíček - soutěž ve zpěvu – Bětka 3. místo
Další činnosti
• Práce ve školním parlamentu
• Vystoupení s kroužkem dramatické výchovy na rozsvěcení vánoční výzdoby, divadelní vystoupení pro důchodce, děti, maminky, na akademiích školy a dalších akcích
• Sborový zpěv ve farním společenství ve DKnL – Bětka
• Tříkrálová sbírka – 4 roky
• Udržování lidových tradic – několik let
• Taneční skupina Hořeňáček – 3 roky
• Taneční kroužek + vystoupení na různých akcích - 4 roky
• Modern dance – Eliška - 3 roky
• Balet – Eliška – 1 rok
• Mažoretky – Eliška - 2 roky
• Hra na housle – 4 roky – Bětka
• Přírodovědné a matematické soutěže (poznávání přírodnin, Olympiáda z biologie, Přírodovědný klokan, Copak je to za zvířátko?, Matematický klokan, Pythagoriáda)
• Sportovní soutěže (atletika, házená, florbal)
• Keramický a výtvarný kroužek
• A HLAVNĚ SRDÍČKO NA DLANI A POZITIVNÍ ENERGIE VŠUDE KOLEM NICH

Co právě děláme?

07.11.2015
Ahoj, právě finišujeme s přípravou charitativní akce Den pro Daníka, která proběhne 11. 11. v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem. Na této akci budeme vystupovat a hlavně ji budeme společně moderovat, což je pro nás úplně nová zkušenost. Ale moc se na to těšíme (-:.
Daník je pětiletý nechodící chlapeček, kterému bychom chtěli pomoci získat peníze na léčebnou terapii. Je to skvělá akce, která se řídí heslem „Pomáháme tím, co umíme“. Diváci uvidí asi 26 různých vystoupení a peníze přislíbilo hodně sponzorů.
Doufáme, že se nám podaří vybrat co nejvíce peněz, a že Daník bude jednou chodit.
Rády bychom vás touto cestou také pozvaly na bohatý program středečního dne :).

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Partner

Mediální partneři

Partneři soutěže

Pod záštitou

Děkujeme