Jakub Zeman

kresba-technický nákres , papírové plastické modely

Nominaci jsem získal v roce 2013

Byl jsem nominován za:

2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži vyhlášené u příležitosti 40. výročí Evropské patentové úmluvy Evropským patentovým úřadem.
1. místo ve výtvarné soutěži vyhlášené k 20. výročí založení Městské policie v Pardubicích „Strážník očima dětí“

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!