Jiří PAVLÍČEK

hra na dudy, zobcová flétna, zpěv

Nominaci jsem získal v roce 2012

Moje úspěchy:

rok 2012
1.místo celostátní kolo ZUŠ v ČR ve hře na dudy I. kategorie
1. místo celostátní kolo v lidových muzikách
1. místo Jarní petrklíč kat. starších instrumentalistů
Primáš vítězné Dětské lidové muziky Malá Osminka ve v I.kategorii celostátního kola dětských lidových muzik ZUŠek ČR + Zvláštní ocenění ve hře na dudy i v této kategorii v Mikulově, absolutní vítěz této soutěže v krajském kole v Praze, 3. místo v krajském kole této soutěže v kategorii ve hře na zobcovou flétnu,

Byl jsem nominován za:

hraní na dudy a zobcovou flétnu, zpívá a tancuje v dětském folklorním souboru Osminka, věnuje se výtvarné činnosti

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!