Markéta Gajdošová

herectví, recitace, psaní básní a povídek

Nominaci jsem získala v roce 2012

Moje úspěchy:

- Vyhrála cenu GyTa (talent gymnázia) 2012
- S literárně-dram. souborem při ZUŠ Liberec postup do celost.kola Dětské scény 2012 s inscenací Smolíček Pacholíček.
- Postup krajské kola recitační soutěže umělecký přednes 2012.
natáčení CD Soví zpěv
- Úspěšně absolvovala mediální kurz záhada NoRaTel 2011
- Postup okresní kola recitační soutěže 2011

Byla jsem nominována za:

herectví, přednes a recitaci, s literárně-dram. souborem při ZUŠ Liberec postup do celost.kola Dětské scény 2012 s inscenací Smolíček Pacholíček.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!