Martin Heyduk

modelář a hudebník

Zlatý oříšek jsem získal v roce 1999

Byl jsem nominován za:

Vystřihování a lepení papírových modelů, preciznost a trpělivost. Hru na klavír a zpěv. Navštěvuje ZŠ umělec. hudebnim zaměřenim, zpívá v pěveckém souboru Mariella. Kromě toho hostoval v opeře Dido a Aeneas v plzemskon dovadle J.K.Tyla v roli námořníka.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!