Jakub Pluhař

vysoké napětí - výboje

Nominaci jsem získal v roce 2008

Byl jsem nominován za:

Velký zájem o elektroniku, nyní vysoké napětí-výboje, jakubův žebříček,Teslův transchormátor, nakreslení vlastních schématů plazma koule ze žárovky, úprava transformátorů pro vysoké napětí převinutím pro vlastní zapojení.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!