Pavel Vajík

historie, biologie

Zlatý oříšek jsem získal v roce 2009

Byl jsem nominován za:

1. místo v celostátním kole dějepisné olympiády, 2007 – 2009 1. a 2. místo v okresních kolech biologické olympiády, matematické olympiády, pythagoriády, dějepisné olympiády.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!