Magdaléna Paťhová

Psaní povídek a románů

Zlatý oříšek jsem získala v roce 2022

Moje úspěchy:

Křest knihy Záhady Trhového Štěpánova
Povídka Kouzelný kámen pravidelně vycházející ve Zpravodaji Štěpánovska
Kniha Svědek všeho dění
Kniha Varhany
Kniha Záhady Trhového Štěpánova
Kniha Básně panny Kláry

2023 - Dne 11. 1. mi starosta města Trhový Štěpánov poděkoval na úřadě za reprezentaci města. Při té příležitosti mi předal dárek vhodný k mé literární činnosti.

Byla jsem nominována za:

pozoruhodné úspěchy v obasti literatury - psaní povídek a románů a bádání v historických pramenech

Co právě dělám?

21.01.2023
V současné době pracuji na další knize o mém městě, jejímž cílem je přiblížit jeho obyvatelům život v Trhovém Štěpánově v 1. polovině 18. století

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!