Petr Beran

Logika a matematika

Zlatý oříšek jsem získal v roce 2022

Moje úspěchy:

1. místo Logická olympiáda 2021 - finálové celostátní kolo konané v roce 2022
Nejúspěšnější řešitel matematické soutěže - Pangea 2022 - finálové kolo
1. místo matematické soutěže - Matematický Klokan 2021- celostátní kolo
1. místo Logická olympiáda 2021 - krajské kolo
1. místo matematické soutěže - Matematický Klokan 2020 - celostátní kolo
1. místo - matematické soutěže - Pangea 2022 - krajské kolo

Byl jsem nominován za:

pozoruhodné úspěchy v oblasti logiky a matematiky

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!