Matyáš Svrček

programování, robotika, sudoku, logika

Nominaci jsem získal v roce 2018

Moje úspěchy:

Maty má z PPP diagnostikované mimořádné nadání, a i s ohledem na jeho zdravé sociální začlenění mu škola umožnila přeskočit pátou třídu. Letos je Maty v devátém ročníku, loni absolvoval přednášky a cvičení v programování na Slezské univerzitě, podle jeho vyučujících vše zvládal bez problémů a jeho aktivita byla vítaným zpestřením mezi řádnými studenty univerzity.

V letošním roce bude docházet na pokročilejší výuku Objektového programování. Kromě toho si Maty zavedl kroužek programování na naší škole, sám si vše organizoval od obsahu kroužku až po zamykání učebny.
Na Matym oceňuji všestrannost, se kterou své nadání využívá. Jeho úspěchy nejsou pouze v oblasti logiky (do 15. místa v republice v posledních dvou letech - logická olympiáda, Pangea) a programování (dva roky po sobě byl do 11 místa mezi všemi účastníky krajských kol v programování), ale zajímají ho i šifry nebo sudoku, navíc je i velmi platným členem v týmových soutěžích, ve kterých se velmi často dostává do celorepublikových finále. Zajímá ho robotika, s kroužkem robotiky se účastnil náročné robotické soutěže First Lego League. Kromě toho Maty absolvuje celou řadu dalších soutěží, jako je matematická olympiáda, Pythagoriáda, zeměpisná olympiáda, matematický a přírodovědný klokan. V těchto soutěžích pravidelně obsazuje přední místa. Navíc od šesté třídy začal hrát na klavír, nenechá se odradit ani cizím jazykem - v souvislosti s programování a strategickými hrami komunikuje anglicky s lidmi z celého světa.
Maty je příjemný, v kolektivu oblíbený, a velmi aktivní. Zajímá se o veškeré dění kolem sebe a neustále se snaží poznávat nové a nové věci. Líbí se mi, že si tyto věci nenechává pro sebe, ale snaží se je předávat ostatním – spolužákům, kamarádům, učitelům.
1. místo v celorepublikovém finále matematické soutěže Pangea (2017), navíc byl i celkovým vítězem všech kategorií.
1. místo v celorepublikovém finále Brněnské logické hry (šifrovací soutěž, kapitán týmu),
4. místo v celostátním finále týmové soutěže v sudoku (kapitán týmu),
+ celá řada dalších úspěchů v okresních a krajských soutěžích.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!