Vladimír Kuželka

hra na klavír, šachy, sborový zpěv

Zlatý oříšek jsem získal v roce 2018

Moje úspěchy:

Vladimír Kuželka trpí od narození nevyléčitelnou dědičnou metabolickou poruchou fenylketonurií. Jedná se o poměrně vzácné genetické onemocnění, při kterém je nutné dodržovat celoživotně přísnou speciální nízko bílkovinnou dietu a užívat pravidelně léčebné přípravky. Při nedodržování léčebného režimu hrozí nevratné poškození vývoje nervového systému.
I přes tento hendicap je Vládík velmi talentovaný mladý klavírista s mnoha úspěchy nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na klavír hraje od 5-ti let pod vedením p. uč. Renaty Fričové v ZUŠ Neštěmice, Ústí nad Labem. V červenci 2018 získal 1. cenu ve hře na klavír na Mezinárodní hudební soutěži v Itálii: Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio citta´di Padova.
V listopadu 2017 získal 1. cenu v Mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte a další 2 zvláštní ceny: Zvláštní cenu za vynikající interpretaci skladby J. Haydna – Sonata C dur a Zvláštní cenu za vynikající interpretaci 2. kola soutěže.
duben 2017 - 1. místo ÚK celostátní soutěže MŠMT žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír,
březen 2017 - 1. místo v KK celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír,
únor 2017 - 1. místo v OK celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír
leden 2017 - 1. místo ve ŠK celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír.
Kromě soutěží se pravidelně věnuje také koncertní činnosti, ať už v rámci koncertů vítězů výše uvedených soutěží, či jiných koncertních vystoupeních. Pravidelně účinkuje v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem, v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem, v hudebním salonku Severočeské vědecké hudební knihovny Ústí nad Labem, na koncertech pořádaných Konzervatoří Teplice, v koncertním sále ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, na školních akademiích v Chlumci, Obřadní síni ÚMO Neštěmicích nebo v kostele sv. Floriána v Krásném Březně, kde měl možnost si zahrát se členy orchestru Severočeského divadla Ústí nad Labem a Severočeské filharmonie Teplice.
Vládík je také velmi nadaný šachista, hraje za šachový klub Spartak Ústí nad Labem a účastní se regionálních soutěží. V květnu 2018 obdržel 2. místo na Šachovém festivalu v Ústí nad Labem, na podzim 2017 reprezentoval ZŠ Chlumec v přeboru škol v šachu (1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole). Také od 3 let zpívá v dětských pěveckých sborech. Do 8-mi let byl členem Dětského pěveckého sboru Koťata, od 8-mi let zpívá v Ústeckém dětském sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Kromě toho je výborným žákem Základní školy Chlumec a od 1. třídy má samé jedničky.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!