Vladimír Kuželka

hra na klavír, šachy, sborový zpěv

Zlatý oříšek jsem získal v roce 2018

Moje úspěchy:

Vladimír Kuželka trpí od narození nevyléčitelnou dědičnou metabolickou poruchou fenylketonurií. Jedná se o poměrně vzácné genetické onemocnění, při kterém je nutné dodržovat celoživotně přísnou speciální nízko bílkovinnou dietu a užívat pravidelně léčebné přípravky. Při nedodržování léčebného režimu hrozí nevratné poškození vývoje nervového systému.
I přes tento hendicap je Vládík velmi talentovaný mladý klavírista s mnoha úspěchy nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na klavír hraje od 5-ti let pod vedením p. uč. Renaty Fričové v ZUŠ Neštěmice, Ústí nad Labem. V červenci 2018 získal 1. cenu ve hře na klavír na Mezinárodní hudební soutěži v Itálii: Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio citta´di Padova.
V listopadu 2017 získal 1. cenu v Mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte a další 2 zvláštní ceny: Zvláštní cenu za vynikající interpretaci skladby J. Haydna – Sonata C dur a Zvláštní cenu za vynikající interpretaci 2. kola soutěže.
duben 2017 - 1. místo ÚK celostátní soutěže MŠMT žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír,
březen 2017 - 1. místo v KK celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír,
únor 2017 - 1. místo v OK celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír
leden 2017 - 1. místo ve ŠK celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír.
Kromě soutěží se pravidelně věnuje také koncertní činnosti, ať už v rámci koncertů vítězů výše uvedených soutěží, či jiných koncertních vystoupeních. Pravidelně účinkuje v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem, v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem, v hudebním salonku Severočeské vědecké hudební knihovny Ústí nad Labem, na koncertech pořádaných Konzervatoří Teplice, v koncertním sále ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, na školních akademiích v Chlumci, Obřadní síni ÚMO Neštěmicích nebo v kostele sv. Floriána v Krásném Březně, kde měl možnost si zahrát se členy orchestru Severočeského divadla Ústí nad Labem a Severočeské filharmonie Teplice.
Vládík je také velmi nadaný šachista, hraje za šachový klub Spartak Ústí nad Labem a účastní se regionálních soutěží. V květnu 2018 obdržel 2. místo na Šachovém festivalu v Ústí nad Labem, na podzim 2017 reprezentoval ZŠ Chlumec v přeboru škol v šachu (1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole). Také od 3 let zpívá v dětských pěveckých sborech. Do 8-mi let byl členem Dětského pěveckého sboru Koťata, od 8-mi let zpívá v Ústeckém dětském sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Kromě toho je výborným žákem Základní školy Chlumec a od 1. třídy má samé jedničky.

2020 - 3. místo v klavírní soutěži pro mladé pianisty BEETHOVENOVY TEPLICE, zaměřené na dílo hudebního génia Ludwiga van Beethovena

2020 - 1. místo v Okresním kole Celostátní soutěže Základních uměleckých škol ve hře na klavír. S nejvyšším počtem bodů jsem byl absolutním vítězem soutěže napříč všemi věkovými kategoriemi.

2019 - 3. místo v Mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte mezi 61 soutěžícími z 11 zemí světa. Za vzornou reprezentaci města Ústí nad Labem v této soutěži jsem obdržel oficiální poděkování od primátora města Mgr. Ing. Petra Nedvědického.

Co právě dělám?

14.08.2020
Vážení přátelé, za poslední rok jsem absolvoval několik soutěží (viz moje úspěchy) a řadu koncertních vystoupení. Tím nejúspěšnějším a zároveň pro mě nejprestižnějším, bylo pozvání od prezidenta Hudebního festivalu Znojmo, houslového virtuóze Pavla Šporcla, účinkovat na Koncertě malých géniů na Nádvoří Althanského paláce ve Znojmě 21. července 2020. Zde pravidelně účinkují vítězové nejuznávanějších dětských soutěží mladých talentů a vystupují s mimořádnými hudebními výkony. Na koncert dohlíží patron festivalu Pavel Šporcl a pomáhá vybírat malé génie na českých hudebních soutěžích. Letos jsem měl tu čest zahrát si zde spolu s dalšími dětmi za úžasné a nezapomenutelné atmosféry publika. Děkuji mé skvělé paní učitelce Renatě Fričové za přípravu a trpělivost a těším se na další uměleckou činnost v příštím školním roce. Hezký zbytek prázdnin vám všem:-)

02.04.2019
Milí příznivci Zlatého oříšku, rád bych se s vámi podělil o krásné zážitky z koncertních vystoupení, které jsem měl tu čest v poslední době absolvovat.

30. března jsem se zúčastnil Metodicko – konzultační soboty na konzervatoři v Teplicích pod vedením mé p. učitelky na klavír Renaty Fričové a pana Doc. Romana Friče. Téhož dne odpoledne jsem vystupoval na Slavnostním otevření zrekonstruovaného kulturního domu v mém rodném Chlumci. Na pódiu jsem měl možnost potkat se se zpěvákem Davidem Deylem, hercem Markem Taclíkem, Chlumeckým pěveckým sborem pod vedením Mgr. Josefa Říhy a tanečním oborem Základní umělecké školy Chabařovice pod vedením Bc. Táni Dědovské. Odměnou byl pro mě velký potlesk početného publika.

27. března jsem byl pozván jako host na Jarní koncert Základní umělecké školy Husova v Ústí nad Labem.

Od 21. března mám tu čest být součástí nahrávání nového profilového CD Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně, jehož jsem členem. Nahráváme v Českém rozhlasu Sever v Ústí nad Labem pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek do 15. dubna.

8. prosince jsem zahajoval Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru v Severočeském divadle opery a baletu, na kterém účinkovala i herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. Na koncertě jsem nejen hrál na klavír, ale také zpíval ve sboru.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!