Michal Bernat

eurorébus, zeměpis, matematika

Zlatý oříšek jsem získal v roce 2017

Moje úspěchy:

Matematická olympiáda 04 2017 - 1. místo
Eurorébus 2017 celostátní finále - 1. místo,
Matematická soutěž Pangea 2017 - 1. místo,
Nejúspěšnější řešitel matematické soutěže 2017

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!