Beáta Vymlátilová

sólový a komorní zpěv, hra na klavír, literárně - dramatický obor

Nominaci jsem získala v roce 2016

Byla jsem nominována za:

Celostátní soutěž v sólovém a komorním zpěvu ZUŠ, organizátor MŠMT ČR:
Turnov – sólový zpěv 2015 /ústřední kolo/ - 1. místo;
Turnov – komorní zpěv 2015 /ústřední kolo/ - 1. místo;
Mezinárodní pěvecká soutěž v Olomouci, sólový zpěv: 2009, 2011 - 1. cena; 2010, 2012, 2014 - 2. cena;
Písňová soutěž B. Martinů v Praze, sólový zpěv: 2013 - 3. cena; 2015 - 1. cena + Cena poroty za interpretaci písně Bohuslava Martinů;
Mezinárodní soutěž PRO BOHEMIA OSTRAVA, sólový zpěv: 2014 - 1. cena + Titul laureáta soutěže + Cena nadace Bohuslava Martinů za interpretaci autorovy písně; 2016 - 3. cena;
Mezinárodní soutěž ve zpěvu komorních ansamblů „Stonavská Barborka“, Stonava: 2014 - 1. cena + Cena za výbornou interpretaci zvolené dramaturgie; 2015 - tři 1. ceny + Dvě Ceny poroty za interpretaci lidových písní + Cena rádia Junior;
Klavírní soutěž PER QUATTRO MANI v Brně 2010 - 3. cena;
Klavírní soutěž PER QUATTRO MANI v Praze 2012 - 2. cena;
Regionální soutěž ve hře na klavír „Mozart opět v Olomouci“ Stříbrné pásmo - 2012;
Literární soutěž Povodí Moravy „Voda štětcem a básní“ 2015 - 1. místo za báseň „Píseň vody“;
Recitační soutěž „Dětská scéna“ - 2016 - Postup do ústředního kola.
Mezi její srdcové koníčky patří jezdectví.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!