Tomáš Flídr

matematika, zeměpis a další aktivity

Nominaci jsem získal v roce 2016

Moje úspěchy:

2017 - Krajské kolo EUROREBUSU (Olomouc), 1. místo a postup do finále

2017 - Krajské kolo Z9 - první místo

2017 - Kategorie Z9 (kvarty, já jsem v tercii) - plný počet bodů v okresním kole, postup do kraje...

Byl jsem nominován za:

2016 - sekunda gymnázia
- člen dětské Mensy ČR
- člen JČMF
- 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
- 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
- 1. místov kategorii 7. ročníků matematické soutěže Pangea
- nejúspěšnější řešitel své kategorie (nejvyšší počet bodů za obě kola)
- okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 – 1. místo
- okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8 – 1. místo
- okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9 – 2.- 3. místo
- krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9 – úspěšný řešitel
- okresní kolo Pythagoriády pro 7. ročník – 1. místo
- okresní kolo soutěže Matematický klokan, kategorie Benjamin - 1. místo
- PIKOMAT MFF UK – 2. místo ve své kategorii v ČR, celkově 15. místo
- Genius logicus - mezinárodní umístění ve své kategorii 181. místo, v národním kole 30. místo
- Genius matematicus - mezinárodní soutěž, 75%, stupeň velmi dobrý řešitel
- EURORÉBUS - krajské kolo, soutěž jednotlivců ZŠ 01 - 1. místo
- EURORÉBUS - krajské kolo, soutěž školních tříd ZŠ 01 - 2. místo
- EURORÉBUS - celostátní kolo doprovodné hry, soutěž jednotlivců ZŠ 01 - 1. místo
- EURORÉBUS - celostátní kolo, soutěž jednotlivců ZŠ 01 - 1. místo
- EURORÉBUS - celostátní kolo, soutěž tříd, ZŠ 01 - 1. místo
2015 - prima gymnázia
- okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6 – 2. místo
- okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 – 1. místo
- okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8 – 1.-2. místo
- okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník – 1. místo
- MaSo jaro – 1. místo v soutěži družstev oblast Morava
- Náboj junior – 1. místo v soutěži družstev Zlín
- PIKOMAT MFF UK – 5. místo ve své kategorii v ČR
- 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
- 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
- člen dětské MENSY ČR.
Kromě těchto výsledků Tom hraje na housle - jen pro zábavu, zajímá se o geologii a mineralogii, píše vlastní fantasy příběh.

Co právě dělám?

12.05.2017
Teď toho zase bylo více najednou - krajské kolo MO kategorie C (kvinty, SŠ), čtvrté místo, celostátní finále soutěže Pangea - 3. místo (kolem šesti tisíc účastníků) a ve středu se chystám na MaSo.

01.03.2017
Stejně jako minulý rok jsem se dostal na soustředění Pikomatu MFF UK. Zatím sice nevím konkrétní pořadí, ale po čtvrté sérii může jet na soustředění prvních pět z každého ročníku (z republiky)

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!