CARMINA dětský pěvecký sbor

Dětský pěvecký sbor CARMINA

Nominace nám byla udělena v roce 2014

Naše úspěchy:

Nejdůležitější akce v činnosti
dětského pěveckého sboru CARMINA
sbormistryně: Mgr. Ivana Bednářová
klavírní spolupráce: Ondřej Hromádko

měsíc daného roku
krajské, celostátní a mezinárodní soutěže a festivaly dětských pěv. sborů
soutěžní výsledky, umístění, zvláštní ocenění
jubilejní koncerty, zahraniční výjezdy, nahrávky na CD, význačné počiny

rok 2014

LEDEN
ÚNOR
- průběžná činnost a dlouhodobá příprava pro I. pol.r. 2014 - 25. jubilejní sezóna:

* krajská soutěž DPS v Chrudimi a celostátní soutěž DPS ve Skutči
* celostátní přehlídka vítězů krajských kol ŠDPS v Uničově
* festival Zrcadlo umění v Pardubicích
* soutěž v sólovém zpěvu chlapců
* spolupráce s pedagogy ZUŠ Lonkova ul. Pardubice a trampskými skupinami FAJADO Chrudim a Půlka z Chocně
* aktivní zapojení do akce “Rok české hudby 2014”
* premiérové nastudování dětských sborů z tvorby českých skladatelů Jiřího Temla a Jana Vičara
* samostatná koncertní činnost
* slavnostní koncert v 25-ti leté historii DPS CARMINA spojený se křtem novinkového CD – zvukové přílohy ke stejnojmenné knize Jana Kratochvíla “Táboráku, plápolej”
* spoluúčinkování na akcích ZŠ Prodloužená

BŘEZEN
27. 3. – jarní koncert “Děti dětem” - Pardubice
- CARMINA 4. A RVHv

29. 3. – III. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů “O cenu Vítězslava Nováka” - Skuteč
* zlaté pásmo v kategorii “A” DPS do 5. tř. ZŠ vč. - CARMINA 4. A RVHv
* zvláštní ocenění odborné poroty “Za příkladnou didaktickou práci”

DUBEN
1. 4. – krajská soutěž dětských pěveckých sborů Pardubického kraje – Chrudim
* zlaté pásmo v 1. kategorii DPS do 5. tř. ZŠ vč. - CARMINA 4. A RVHv
* postup na XXIV. Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů
v Uničově

KVĚTEN
19. 5. – slavnostní koncert v 25-ti leté historii DPS CARMINA – autorský
s trampskou tématikou z tvorby Jana Kratochvíla spojený se křtem knihy “Táboráku, plápolej” a stejnojmenného CD ve spolupráci s trampskými skupinami Fajado (Chrudim) a Půlka (Choceň) - hudební sál magistrátu - Pardubice
- CARMINA 4. A RVHv a její instrumentální sólisté23. 5. - zahajovací koncert na XXII. ročníku abilympiády s mezinárodní účastí
- ČEZ Aréna Pardubice
– CARMINA 4. A RVHv

23.–25.5.– celostátní přehlídka vítězů krajských kol soutěže dětských pěveckých sborů v Uničově – 3 koncerty
– CARMINA 4. A RVHv
*zvláštní cena poroty “Za kreativní práci s dětskými zpěváky i instrumentalisty”


ČERVEN
6. 6.- 2 jarní koncery DPS 1.- 9. tř. RVHv při ZŠ Prodloužená - aula univerzity - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

19. 6. -„Město zpívá“ - akce celotýdenního projektu „Zrcadlo umění“ Pardubice –zámek - pěvecká soutěž chlapců z Pardubického kraje “Perníkový slavík”:
2. kategorie:
Matyáš Filip – 2. místo /CARMINA 4. A RVHv/

- galakoncert pardubických dětských pěveckých sborů – Pardubice - Příhrádek
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

ZÁŘÍ
- zahájení činnosti DPS CARMINA 1. A s RVHv, noví spolužáci v DPS 5. A RVHv:
Budínská Gabriela - Dašek Matěj - Fidler Petr - Hanusová Elena - Hlavatý Jan - Jehličková Veronika - Jiroutová Kateřina - Kaštánek Matěj - Křiváková Adéla - Marišler Vít - Matěásková Eliška - Mlčochová Elizabeth - Netolický Daniel - Okrouhlíková Andrea - Petrová Adéla - Soukup Aleš - Suchá Anna - Stodolová Rozárka - Šnévajsová Kamila – Szabó Ondřej

- průběžná činnost a dlouhodobá příprava pro II. pol.r. 2014 - 25. jubilejní sezóna – plánované akce:
* aktivní zapojení do akce “Rok české hudby 2014”
* spolupráce se hudebními skladateli Jolanou Saidlovou a Janem Kratochvílem
- premiérové nastudování novinkových podzimních a vánočních písní
* spolupráce se ZUŠ Lonkova ul. – Pardubice
* koncertní oblečení pro celý DPS - doplnění

ŘÍJEN
* organizační příprava předadventních a adventních koncertních akcí
* nastudování vánočního repertoáru - průběžně
* příprava závěrečné akce jubilejní sezóny
* individuální příprava dětských sólistů z řad členů sboru
* almanach o nejdůležitějších akcích v činnosti DPS Carmina v roce 2014
* publikace “CARMINA PĚTADVACETILETÁ”

10. 10. - charitativní koncert “Děti dětem” na podporu dětského oddělení Krajské nemocnice Pardubice v rámci podzimní části Městských slavností – Husův sbor
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv

23. 10. – slavnostní koncert ”Barevné tóny podzimu” v 25-ti leté historii DPS CARMINA z autorské tvorby hudební a básnické Judr. Jana Kratochvíla při příležitosti jeho životního jubilea, Mezinárodního dne seniorů a jako součást pardubických Dnů seniorů - hudební sál magistrátu - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv a trampské skupiny Fajado (Chrudim) a Půlka (Choceň)

LISTOPAD
po upř. – pěvecká soutěž v sólovém zpěvu „Pardubické štěBETÁní“ – Pardubice
- sólisté DPS CARMINA 1. A RVHv

21. 11. - předadventní koncert „Děti dětem“ – Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv

28. 11. - celostátní přehlídka DPS mladšího školního věku “Loučenská vločka”– Loučná n/Desnou
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv

30. 11. - rozsvícení vánočního stromu v Pardubicích
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv

PROSINEC
3. 12. - Vánoční den otevřených dveří v ZŠ v Prodloužená – Pardubice - koncert pro MŠ s ukázkovou hodinou sborového zpěvu
- CARMINA 1. A RVHv

4. 12. - slavnostní vánoční koncert na závěr jubilejní 25. koncertní sezóny - “CARMINA PĚTADVACETILETÁ” spojený se křtem stejnojmenné publikace - hudební sál magistrátu - Pardubice
- CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHV a její vokální a instrumentální sólisté; hosté:
Jaroslav Zavřel a Barbora Ticháčková – trubka, Marie Sychrová – housle

9. 12. – Adventní zpívání u Betléma v Pardubicích
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv

11. 12. – zahajovací koncert na Pardubických Vánocích - OC Ideon
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv

12. 12. - 2 slavnostní vánoční koncerty DPS tříd s RVHv - aula univerzity -
Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 1. A RVHv a 5. A RVHv


rok 2013

LEDEN
ÚNOR
- průběžná činnost a dlouhodobá příprava pro I. pololetí roku 2013:
* krajská a celostátní soutěže DPS v Chrudimi, Praze a Skutči
*celostátní přehlídka DPS Perníkový festiválek a festival Zrcadlo umění v Pardubicích
* soutěž v sólovém zpěvu chlapců
*spolupráce s pedagogy ZUŠ Lonkova ul. Pardubice, ZUŠ Havlíčkova Pardubice a trampskou skupinou FAJADO Chrudim
* premiérové nastudování trampských písní z tvorby Judr. Jana Kratochvíla
* samostatná koncertní činnost
* slavnostní 400. koncert v historii DPS CARMINA
* spoluúčinkování na akcích ZŠ Prodloužená


BŘEZEN
14. 3. - celotřídní nástrojový koncert 5. A RVHv – ZUŠ Lonkova – Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 5. A RVHv


15. 3. – jarní koncert “Děti dětem” - Pardubice
- CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

20. 3. – koncert a ukázková hodina sborového zpěvu v rámci Jarního dne otevřených dveří v ZŠ Prodloužená – Pardubice
- CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

21. 3. – krajská soutěž dětských pěveckých sborů Pardubického kraje – Chrudim
* zlaté pásmo v 1. kategorii DPS do 5. tř. ZŠ vč. - CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

DUBEN
13. 4.– VIII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů “Zahrada písní” – Praha
* bronzové pásmo v 1. kategorii - CARMINA 3. A RVHv
* stříbrné pásmo ve 2. kategorii - CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

25. 4. – celostátní přehlídka DPS mladšího školního věku “Perníkový festiválek” - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

27.4.–II. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů“O cenu Vítězslava Nováka” - Skuteč
* zlaté pásmo v kategorii “A” DPS do 5. tř. ZŠ vč. - CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv
* zvláštní ocenění odborné poroty “Za nápaditou dramaturgii”

KVĚTEN
2. 5. – 400. slavnostní koncert v historii DPS CARMINA ve spolupráci s vokálním souborem GENTLEMEN SINGERS z Hradce Králové - hudební sál magistrátu - Pardubice
- CARMINA 3. A RVHv, CARMINA 5. A RVHv, jejich vokální a instrumentální sólisté a host

6. - 10. 5. – koncert v rekreačním středisku Štíří důl – Hluboká u Krucemburku
- CARMINA 3. A RVHv pro provozní zaměstance při pobytu ve škole v přírodě

28. 5. – autorský koncert s trampskou tématikou z tvorby Jana Kratochvíla “Táboráku, plápolej” - hudební sál magistrátu - Pardubice
- spolúčinkuje CARMINA 5. A RVHv, kytara: Dana Hamplová (ZUŠ Lonkova – Pardubice)
trampská skupina Fajado (Chrudim)

ČERVEN
3. 6.- jarní koncert DPS 1.- 9. tř. RVHv při ZŠ Prodloužená - aula univerzity - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

20. 6. -„Město zpívá“ - akce celotýdenního projektu „Zrcadlo umění“ Pardubice –zámek - pěvecká soutěž chlapců z Pardubického kraje “Perníkový slavík”:
2. kategorie:
Matyáš Filip – 3. místo /CARMINA 3. A RVHv/

- galakoncert pardubických dětských pěveckých sborů – Pardubice - zámek
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv


ZÁŘÍ
- průběžná činnost a dlouhodobá příprava pro II. pololetí roku 2013:
* spolupráce s hudebním skladatelem Janem Kratochvílem: dokončení nastudování novinkových trampských písní
* příprava na nahrávání novinkového CD: sborové party
* individuální příprava na nahrávání novinkového CD: dětská sóla z řad členů DPS CARMINA
* spolupráce se ZUŠ Lonkova ul. – Pardubice: p. uč. Jan Bezdíček (kytarové doprovody k CD)

25. a 26. 9. – nahrávání 15 premiérových autorských trampských písní na CD “Táboráku, plápolej” – zvukovou přílohu ke stejnojmenné knize Judr. Jana Kratochvíla
- CARMINA 4. A RVHv

ŘÍJEN
* spolupráce se ZUŠ Havlíčkova ul. - Pardubice : p. uč. Roman Faltys
(konzultace sólových trubkových partů)
* spolupráce se zakládajícími korepetitory DPS CARMINA:
MgA. Daniela Valtová - Kosinová
* organizační příprava předadventních a adventních koncertních akcí
* nastudování vánočního repertoáru - průběžně
* koncertní a poznávací cesta do Německa – reprezentace Pardubic
v partnerském městě Selb na adventních koncertech - průběžně

LISTOPAD
28. 11. – 2 slavnostní vánoční koncerty DPS tříd s RVHv – aula univerzity -
Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

* nové koncertní oblečení pro celý DPS - společenská varianta
* almanach o nejdůležitějších akcích v činnosti DPS Carmina v roce 2013

PROSINEC
1. 12. - rozsvícení vánočního stromu v Pardubicích
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

2. 12. - 1. slavnostní vánoční koncert na počest jubilejní 25. koncertní sezóny - hudební sál magistrátu - Pardubice
- CARMINA 4. A RVHv a její vokální a instrumentální sólisté; host DPS PÍSNIČKA PARDUBICE

6. 12. - 2. slavnostní vánoční koncert na počest jubilejní 25. koncertní sezóny –
Evangelický kostel – Pardubice
- CARMINA 4. A RVHv a její vokální a instrumentální sólisté; hosté: Daniela Valtová - Kosinová – sólové varhany, Barbora Ticháčková – trubka

9. 12. – Adventní zpívání u Betléma v Pardubicích
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

koncertní a poznávací cesta do Německa - CARMINA 4. A RVHv
10. 12. - adventní koncert v kapli seniorcentra “Paul – Gerhard – Haus” – Selb
10. 12. - chrámový vánoční koncert v kostele “St. Marien” – Schönwald
11. 12. - chrámový vánoční koncert v kostele “Heilig Geist” - Selb

19. 12. - 2 slavnostní vánoční koncerty DPS tříd s RVHv v Pardubicích
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

rok 2012


LEDEN
ÚNOR
- průběžná činnost a dlouhodobá příprava pro I. pololetí roku 2012:
* krajská a celostátní soutěž DPS, celostátní přehlídka DPS a festival Zrcadlo umění
* Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů ZÍVEJFEST - Vyškov
* soutěž v sólovém zpěvu chlapců, dívek a smíšených duet
* spolupráce se ZUŠ Lonkova ul. a Konzervatoří Pardubice
* samostatná koncertní činnost
* koncertní a poznávací cesta do Švýcarska a Německa
* koncertní oblečení pro celý DPS - doplnění

BŘEZEN
15. 3. - nominace organizačním výborem na Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů “ZPÍVEJFEST 2012” – Vyškov

22. 3. – jarní koncert “Děti dětem” - Pardubice
- CARMINA 2. A RVHv a CARMINA 4. A RVHv

27. 3. – krajská soutěž dětských pěveckých sborů Pardubického kraje – Chrudim
* zlaté pásmo v 1. kategorii DPS do 5. tř. ZŠ vč. - CARMINA 2. A RVHv
* zvláštní cena odborné poroty “Za provedení lidové písně Vyšla hvězda jasná”
* stříbrné pásmo v 1. kategorii DPS do 5. tř. ZŠ vč. - CARMINA 4. A RVHv

DUBEN
11. 4. – koncert v rámci Jarního dne otevřených dveří v ZŠ Prodloužená – Pardubice
- CARMINA 2. A RVHv

15. 4. – VII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů “Zahrada písní” – Praha
* stříbrné pásmo v 1. kategorii do 8 let - CARMINA 2. A RVHv
* stříbrné pásmo ve 2. kategorii 9 – 13 let - CARMINA 4. A RVHv
* zvláštní cena odborné poroty “Za dramaturgii soutěžního programu”

17. 4. - všeoborový koncert ZUŠ Lonkova ul. – Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

18. 4. – slavnostní koncert DPS CARMINA na počest 25. výročí existence tříd s RVHv při ZŠ Polabiny II ve spolupráci s pardubickou Konzervatoří a ZUŠ Lonkova – hudební sál magistrátu - Pardubice
- CARMINA 2. A RVHv, CARMINA 4. A RVHv a jejich vokální a instrumentální sólisté

26. 4. – celostátní přehlídka DPS mladšího školního věku “Perníkový festiválek” – Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 2. A RVHv

KVĚTEN
18. až 21. 5. – koncertní a poznávací cesta – Švýcarsko, Německo, slavnostní koncert: Yverdon - Fiez
- CARMINA 2. A RVHv a CARMINA 4. A RVHv


ČERVEN
7. 6. - jarní koncert DPS na počest 25. výročí existence tříd s RVHv 1. - 9. tř. RVHv při ZŠ Prodloužená spojený se křtem stejnojmenného profilového CD DPS - aula univerzity - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 2. A RVHv a CARMINA 4. A RVHv

9. 6. – Chrastecký hudební festival – CHRAHUFEST- zámecké nádvoří Chrast
- spoluúčinkuje CARMINA 2. A RVHv a CARMINA 4. A RVHv

21. 6. -„Město zpívá“ - akce celotýdenního projektu „Zrcadlo umění“ Pardubice
– hudební sál Magistrátu města Pardubic
- pěvecká soutěž chlapců z Pardubického kraje “Perníkový slavík”:
1. kategorie:
Matyáš Filip – 1. místo
David Belej – 2. místo /oba CARMINA 2. A RVHv/

- pěvecká soutěž smíšených duet z Pardubického kraje bez rozdílu věku:
Eliška Racková + Matyáš Filip – 1. místo
Lucie Trávníčková + David Belej – 3. místo /všichni CARMINA 2. A RVHv/

- pěvecká soutěž dívek z Pardubického kraje “Pardubický skřivan”:
1. kategorie:
Barbora Ticháčková – 1. místo
Lucie Trávníčková – 2. místo
Anna Horáková – 3. místo
Elena Machačová – zvláštní cena odborné poroty
Eliška Racková – finálová účast /všechny CARMINA 2. A RVHv/

2. kategorie:
Lucie Hácová – 1. místo
Kristýna Čiháková – 3. místo
Nikol Ryšavá, Kristýna Křížová a Petra Nora Vašátková – finálová účast /všechny CARMINA 4. A RVHv/

- galakoncert pardubických dětských pěveckých sborů – Pardubice- Příhrádek
- spoluúčinkuje CARMINA 4. A RVHv

ČERVENEC
SRPEN
* dovybavení koncertním oblečením pro DPS 3. A RVHv a 5. A RVHv – varianta sportovní a společenská

25. 8. - Hlasy a hlásky – projekt představující význačné české DPS: DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR CARMINA PARDUBICE - medailon o činnosti DPS tříd s RVHv - Český rozhlas 3 – stanice Vltava

ZÁŘÍ
- průběžná činnost a dlouhodobá příprava pro II. pololetí roku 2012:
* reprezentace CARMINY za dětské sbory České republiky na Mezinárodním festivalu DPS “ZPÍVEJFEST 2012”
11.–12.9.- VII. ročník Mezinárodního festivalu DPS “ZPÍVEJFEST 2012” - Vyškov
- CARMINA 3. A RVHv a CARMINA 5. A RVHv


ŘÍJEN
* příprava podzimních a zimních koncertních akcí
* nastudování vánočního a festivalového repertoáru - průběžně
* premiérové nastudování cyklu “Čertoviny” – průběžně
* soutěž v sólovém zpěvu
* materiální dovybavení DPS k celoroční činnosti

LISTOPAD
14.11. - pěvecká soutěž v sólovém zpěvu “Pardubické štěBETÁní” - Pardubice
* výsledky 3. kategorie: žáci 3. tříd základních škol
1. místo: Anna Horáková
2. místo: Lucie Trávníčková
3. místo: Helena Hanzlová
- všechny CARMINA 3. A

28.11. - adventní den otevřených dveří v ZŠ v Prodloužená – Pardubice
- koncert s ukázkovou hodinou sborového zpěvu
– CARMINA 3. A RVHv a CARMINA 5. A RVHv

29.11. – předadventní koncert “Děti dětem” - Pardubice
- CARMINA 3. A RVHv a CARMINA 5. A RVHv

* almanach o nejdůležitějších akcích v činnosti DPS Carmina v roce 2012

PROSINEC
2. 12. - rozsvícení vánočního stromu v Pardubicích
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a CARMINA 5. A RVHv

6. 12. – slavnostní vánoční koncert: Po čertech andělské zpívání - hudební sál magistrátu - Pardubice
- CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv a její vokální a instrumentální sólisté, trubka - Lubomír Hron (j. h.) – Komorní filharmonie Pardubice

9. 12. – 2 koncerty na Vánočním jarmarku - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

12. 12. – Adventní zpívání u Betléma - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

13. 12. – zahajovací koncert na Pardubických Vánocích – Ideon Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 5. A RVHv

13. 12. - koncert na vernisáži Výstavy betlémů, hraček a knih z doby Boženy Němcové – Sborový dům Archa - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv

14. 12. – 2 slavnostní vánoční koncerty DPS tříd s RVHv - aula univerzity - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

20. 12. – slavnostní vánoční koncert DPS tříd s RVHv - aula univerzity - Pardubice
- spoluúčinkuje CARMINA 3. A RVHv a 5. A RVHv

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

S podporou

Děkujeme všem,
kteří podporují
nadání a úspěchy
dětí České republiky!